آخرین نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در مورد تورم از دیدگاه خانوارها

آخرین نظرسنجی بانک مرکزی اروپا در مورد تورم از دیدگاه خانوارها:

تورم در 12 ماه آینده 3.5% پیش‌بینی می‌شود (پیش‌بینی قبلی 3.4 درصد).

تورم 3 سال آینده 2.5 درصد پیش‌بینی می‌شود (پیش‌بینی قبلی 2.4%).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط