آستین: لحظه فعلی، لحظه خطرناکی در خاورمیانه است

آستین، وزیر دفاع آمریکا: لحظه فعلی، لحظه خطرناکی در خاورمیانه است.

ما به جلوگیری از درگیری گسترده تر ادامه خواهیم داد، اما اقدامات لازم را برای دفاع از آمریکا انجام خواهیم داد.

رویدادهای اخیر آمریکا را وادار نمی کند که خروج نیروها از عراق و سوریه را در نظر بگیرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط