آغاز بازگشت سهام چین

گلدمن ساکس: برخی از صندوق‌های تامینی چینی در ماه جولای قوی هستند که ناشی از افزایش امید به کاهش پولی بود که ناشی از افزایش امید نسبت به سیاست پولی تسهیلی بود.

سهام چین در ماه ژوئیه بازگشت خود را آغاز کرد، زیرا سیاستگذاران در آخرین جلسه دفتر سیاسی به وضوح حمایت خود را از بازارهای سرمایه اعلام کردند و از معرفی اقدامات تسهیل کننده بزرگتر برای پیشبرد اقتصاد خبر دادند.

این جهش در زمانی اتفاق افتاد که تنش‌های ژئوپلیتیکی و رشد اقتصادی متزلزل چین باعث شده است که سرمایه گذاران جهانی از بازار سهام چین دور شوند.

بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط گلدمن در روز دوشنبه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر چین، امسال بیش از 4 درصد بازدهی داشته‌اند.

با این حال تحلیلگران بانک امریکا در بیانیه‌ای اظهار داشتند که سرمایه‌گذاران از خود می‌پرسند که آیا این یک جهش معاملاتی چند هفته‌ای است که می‌تواند ماه‌ها ادامه داشته باشد یا یک چرخش بزرگ برای بازار چین است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط