آقای بوستیک از فدرال رزرو می گوید داده‌های قوی‌تر می‌تواند به افزایش نرخ پایه ۷۵ نقطه‌ای منجر شود

آقای بوستیک از فدرال رزرو : داده‌های قوی‌تر می‌تواند به افزایش نرخ پایه ۷۵ نقطه‌ای منجر شود.

من بین افزایش 0.5 درصدی و 0.75 درصدی مردد هستم.

انتظار می‌رود اقتصاد تضعیف شود.

من رشدی حدود 2 درصد در سال جاری را پیش از تعدیل به 0.5 تا 1 درصد در سال آینده می بینم.

تورم مشکل بزرگی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط