آقای بوستیک از فدرال رزرو: من همچنان معتقدم که نرخ بهره باید تا محدوده ۵.۰۰ الی ۵.۲۵ درصد افزایش یابد.

آقای بوستیک از فدرال رزرو:

من همچنان معتقدم که نرخ بهره باید تا محدوده 5.00 الی 5.25 درصد افزایش یابد.

نرخ بهره تا سال 2024 باید در همین سطح باقی بماند.

قبل از اینکه تورم به طور پیوسته پایین‌تر بیاید، ما باید ببینیم که سیاست پولی اثر کاهنده بیشتری بر تقاضا دارد، رشد دستمزدها کندتر است.

اقتصاد برای مقاومت در برابر نرخ بهره بالاتر بدون نزول عمده، شتاب کافی دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط