آقای بولارد از فدرال رزرو: ما می خواهیم بهترین سیاستی را که می توانیم دنبال کنیم و اجازه دهیم بازار به طور مناسب تنظیم شود

آقای بولارد از فدرال رزرو: ما می خواهیم بهترین سیاستی را که می توانیم دنبال کنیم و اجازه دهیم بازار به طور مناسب تنظیم شود

ما هدف تورمی خود را با بیش از ۳ درصد از دست داده‌ایم.

هدف خوب این است که نرخ بهره را تا 1 ژوئیه حدود 1 درصد افزایش دهد.

فکر نمی‌کنم افزایش نرخ‌ها خطر رکود را به همراه داشته باشد

تورم افزایش دستمزدها را بی ارزش می‌کند.

در حال حاضر ما تنها می‌خواهیم از سیاست‌های همساز دور شویم.

ما متقاعد شده‌ایم که تصمیم درستی گرفته‌ایم اما باید سریعا عمل کنیم.

تسهیل کمی به پایان رسیده است و در ماه مارس متوقف خواهد شد.

حتی اگر بازارها اصلاح کنند، باز هم دارندگان دارایی به خوبی در سود خواهند

بازارها بسیاری از موارد را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط