آقای دی کاس از بانک مرکزی اروپا گفت که انتظار می رود نرخ تورم در کوتاه مدت بالا باقی بماند‌‌

آقای دی کاس از بانک مرکزی اروپا :

انتظار می رود نرخ تورم در کوتاه مدت بالا باقی بماند‌‌.

ریسک ها شامل وخامت پایدار اقتصاد در منطقه یورو و قیمت بالای انرژی و مواد غذایی است. سیاست نرخ بهره آتی در هر جلسه تصمیم گیری می شود.

بانک مرکزی اروپا آماده است تا تمام ابزارهای خود را به منظور اطمینان از ثابت ماندن تورم در هدف میان مدت 2 درصدی بانک، تنظیم کند. در مورد سیاست نرخ بهره آتی بانک مرکزی اروپا در هر جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.

هزینه‌های انرژی باید در بلند مدت کاهش پیدا کنند.

تورم خالص تا پایان سال 2022 بسیار بالا باقی خواهد ماند.

افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره به معنای افزایش در سطح نرخ پایانی نیست.

من به احتمال زیاد پیش بینی رشد اقتصادی اسپانیا، برای سال 2022 و به طور قابل توجهی برای سال 2023 را کاهش خواهم داد. بانک مرکزی اروپا به احتمال زیاد مجبور خواهد شد در مورد مالیات بانکی اسپانیا، پیشنهادی ارائه دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط