آقای نات از بانک مرکزی اروپا : باید تا حد امکان سریع برنامه APP را حذف کنیم

آقای نات از بانک مرکزی اروپا :

 • باید تا حد امکان سریع برنامه APP را حذف کنیم.
 • نشانه های کافی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم به ۲٪ باز خواهد گشت.
 • تدریجی گرایی یک اشتباه نیست و چاپ تورم ماه مارس آب زیر پل است.
 • تا زمانی که تورم به هدف همگرا شود تغییر سیاست ها می تواند تدریجی باشد.
 • زودتر از فصل سوم حذف QE را متصور نیستم.
 • من رکودی نمی‌بینم، چیزی که با آن سر و کار داریم کندی تورم است.
 • افزایش نرخ بهره می تواند در سپتامبر، اکتبر یا دسامبر رخ دهد.
 • ماهیت شوک تورمی نشان می‌دهد که محو خواهد شد.
 • افزایش نرخ بهره ممکن است در سپتامبر، اکتبر یا دسامبر رخ دهد.
 • نمی‌توانیم هیچ سناریویی را در مورد افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از روی میز برداریم.
 • نرخ تبادل به طور قابل توجهی ثابت بوده است.
 • در حال حاضر، سیاست مالی در مسیر درستی قرار دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط