آقای پاول، رئیس فدرال رزرو : انتظار می رود توقف نرخ بهره موقت باشد

آقای پاول، رئیس فدرال رزرو : انتظار می رود توقف نرخ بهره موقت باشد.

متعهد به رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها برای ایجاد سیستم بانکی قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستیم.

ورشکستگی های اخیر بانک ها و استرس های مالی ناشی از آن، اهمیت داشتن قوانین و اقدامات نظارتی مناسب را برای بانک هایی با این اندازه برجسته کرده است.

سیستم بانکی ایالات متحده سالم و انعطاف پذیر است.

کاهش تورم احتمالاً مستلزم دوره رشد پایین تر از روند و نرم شدن شرایط بازار کار است.

متعهد هستیم که تورم را به هدف 2 درصدی خود برگردانیم و انتظارات تورمی را به خوبی تثبیت کنیم.

ما تصمیمات خود را در هرجلسه بر اساس داده های ورودی، پیامدهای چشم انداز و تعادل ریسک ها اتخاذ خواهیم کرد.

بازگرداندن تورم به 2 درصد راه درازی در پیش دارد.

ما برخی از اثرات انقباض پولی را می‌بینیم، اما برای تحقق کامل اثرات مهار پولی و به‌ویژه بر تورم، زمان می‌برد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط