آقای پاول رئیس فدرال رزرو: تا قبل از پایان سال دو افزایش نرخ دیگر خواهیم داشت

آقای پاول رئیس فدرال رزرو :

اکثریت قوی FOMC معتقدند که تا قبل از پایان سال دو افزایش نرخ دیگر خواهیم داشت.

پیش بینی های من بسیار شبیه به پیش بینی های کمیته FOMC است.

تسهیلات بازپرداخت معکوس از مارس کاهش یافته است و این به دلیل کاهش سپرده های بانکی نیست.

هر کاری را که لازم است انجام خواهیم داد تا در طول زمان تورم به 2 درصد کاهش یابد.

ما خیلی جلو آمده‌ایم و دلیل اینکه نرخ خود را در جلسه گذشته حفظ کردیم، این بود که به خودمان زمان بیشتری بدهیم و برای گرفتن این تصمیم‌ها وقت بگذاریم.

ما به پایان مسیر نزدیک هستیم، اما کمی از افزایش نرخ ها باقی مانده است.

فدرال رزرو نمی بیند که کاهش نرخ به این زودی اتفاق بیفتد.

ما فکر می‌کنیم که با دو افزایش نرخ بهره به سطحی که لازم است می رسیم.

ما می خواهیم مطمئن باشیم که تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط