آقای کاشکاری از فدرال رزرو: نشانه‌هایی از افزایش بزهکاری در بخش مصرف‌کننده وجود دارد

آقای کاشکاری از فدرال رزرو:

داده‌های مربوط به اقتصاد به طور واضح مثبت نیستند و نشانه‌هایی از ضعف از جمله افزایش بزهکاری در بخش مصرف‌کننده وجود دارد.

تورم خالص در حال پیشرفت سریع به سمت هدف فدرال رزرو است.

نرخ خنثی بالاتر به این معنی است که سیاست پولی ممکن است آنقدر که تصور می شد محکم نباشد.

بخش های حساس به بهره اقتصاد به خوبی خود را نگه داشتند.

احتمالاً نرخ خنثی بالاتر به این معنی است که فدرال رزرو می تواند قبل از شروع کاهش نرخ، با ریسکی کمتر، زمان بیشتری را برای ارزیابی داده های آینده صرف کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط