ابراز امیدواری معاون بانک مرکزی اروپا از رشد اقتصاد اروپا در نیمه دوم سال

معاون بانک مرکزی اروپا: پیش‌بینی می‌کنم که اقتصاد اروپا در نیمه دوم سال جاری رونق بگیرد.

در ماه ژوئن ما سطح کافی از اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد سیاست پولی خواهیم داشت.

تورم در حرکت به سمت 2 درصد است، اما رشد دستمزدها همچنان یک خطر هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط