ابراز رضایت فدرال رزرو نیویورک از روند کاهش تورم

فدرال رزرو نیویورک: در مجموع در زمینه کاهش تورم پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

تورم در حال کاهش است، اما هنوز به هدف بازنگشته است.

فدرال رزرو در مورد تورم جدا از قیمت مواد غذایی پیشرفت کرده است.

از میان تمام داده ها، تورم مسکن بیشترین اهمیت را دارد.

انتظارات تورمی مبتنی بر بازار تثبیت شده است.

نگرانی هایی در مورد بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی دارد.

وقتی به این باور برسیم که در مسیر تورم 2 درصد قرار داریم، میزان محدودیت باید کمتر باشد.

داده ها تعیین می کنند که چقدر سریع پیش می رویم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط