ابراز رضایت مشاور اقتصادی کاخ سفید از روند تورم

مشاور اقتصادی کاخ سفید:

آخرین داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده مستحکم بوده و تورم کاهش یافته است.

بازار کار نسبت به 6 ماه پیش در تعادل بسیار بهتری قرار دارد.

داده‌‌های امروز نشان می‌دهد که ایالات متحده در مسیر تورم معتدل قرار دارد.

تورم در حال کاهش و نزدیک به سطوح معمول‌ است.

بزرگترین ریسک برای اقتصاد، نکول بدهی بود و این ریسک از میان برداشته شده است.

ایالات متحده به تعامل با چین ادامه خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط