ابراز نگرانی مدیرعامل سیتادل از کاهش سریع نرخ بهره فدرال رزرو

مدیر عامل سیتادل:

فدرال رزرو، نرخ بهره خود را باید به آرامی کاهش دهد.

وی نگران است که فدرال رزرو نرخ بهره خود را خیلی زود و خیلی سریع کاهش دهد.

“اگر من جای آنها باشم، هرگز نمی خواهم نرخ بهره را خیلی سریع کاهش دهم.”

به نظر من مخرب ترین اقدامی که فدرال رزرو می تواند انجام دهد این است که نرخ ها را کاهش دهد سپس مکث کند و بعد آن را افزایش دهد.

“بنابراین من فکر می کنم که آنها در زمینه کاهش نرخ ها کمی کندتر از آنچه بازار دو ماه پیش انتظار داشت، عمل خواهند کرد؛ من فکر می کنم که ما شاهد این بازی هستیم، همچنین به سمت دوره‌ای از جهانی زدایی پیش می‌رویم و بنابراین ما دو عامل بزرگ تاثیر گذار داریم که همچنان از روایت تورم حمایت می‌کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط