ابزار رضایت پوتین از ادغام خطوط لوله گاز در شرق و غرب روسیه

پوتین، رئیس جمهور روسیه: ادغام خطوط لوله گاز در شرق و غرب روسیه، تجارت گاز ما را انعطاف پذیرتر خواهد کرد.

قطب شمال روسیه تا سال 2030 سالانه 64 میلیون تن LNG تولید خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط