اتحادیه اروپا بر روی تحریم های اضافی از جمله واردات نفت کار خواهد کرد

خانم فن در لین از اتحادیه اروپا :

اتحادیه اروپا بر روی تحریم های اضافی از جمله واردات نفت کار خواهد کرد

دسترسی کشتی‌های روسیه به بنادر اتحادیه اروپا به جز محصولات غذایی، کمک‌ها و انرژی را ممنوع می کند

ممنوعیت کامل تراکنش را بر چهار بانک کلیدی روسیه از جمله VTB اعمال می کند

اعمال ممنوعیت های بیشتر صادراتی، از جمله نیمه هادی های پیشرفته.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط