اجرای افزایش نهایی نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر

مورگان استنلی انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا آخرین مرحله از افزایش نرخ بهره خود را در ماه نوامبر اجرایی کند.

مورگان استنلی : RBA اکنون در حالت وابسته به داده ظاهر شده است و پیشنهاد هایی مبنی بر نیاز بیشتر به انقباض بیشتر در پیش بینی هایش وجود دارد.

با این حال، مسیر تورمی آن فضای کمی برای شگفتی نشان می دهد.

به این ترتیب، ما اکنون انتظار افزایش نهایی نرخ را در ماه نوامبر داریم که پیش‌بینی اوج نرخ بهره ما را از 4.60% به 4.35% کاهش می‌دهد.

ریسک موجود در پیش بینی ما یک دوره انتظار طولانی تر برای توقف در افزایش نرخ است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط