احتمال افزایش تورم در اروپا در سال های آینده

بر اساس نظرسنجی بانک هلندی ING، اروپایی‌ها انتظار دارند که تورم در سال‌های آینده بالا باقی بماند.

بر اساس نظرسنجی از مصرف کنندگان در سراسر کشورها چه در داخل و چه در خارج، اکثر پاسخ دهندگان بخش زیادی از درآمد خود را صرف قبوض غذا، حمل و نقل و انرژی می کنند و اکثر آنها انتظار دارند که این وضعیت تا پنج سال آینده نیز باقی بماند.

به گفته ING، این موضوع به رغم کاهش اخیر تورم در منطقه یورو و با وجود پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر کاهش شدیدتر، بر توانایی مصرف‌کنندگان برای پس‌انداز تاثیر می‌گذارد.

اقتصاددانان این بانک می گویند: این تصورات تا آنجا که به مخارج آینده مربوط می شود، نگران کننده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط