احتمال افزایش تولید گاز تا سال 2030

مدیر عامل آرامکو عربستان می گوید که شرکت قصد دارد تا سال 2030 تولید گاز را 50 تا 60 درصد افزایش دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط