احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در ماه نوامبر

بانک ملی استرالیا (NAB) گفته که انتظار دارد نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا مجددا افزایش یابد و ماه نوامبر محتمل ترین تاریخ برای این افزایش می باشد.
پیش‌بینی می‌شود که تورم استرالیا تا اواخر سال 2025 بین 2 تا 3 درصد باشد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط