احتمال افزایش پیش بینی نشده شاخص S&P 500

استراتژیست ارشد سهام ایالات متحده در موسسه گلدمن ساکس: این امکان وجود دارد که شاخص S&P 500 از هدف 12 ماهه خود یعنی 4500 فراتر رود.

“به طور بالقوه ادامه روند صعودی S&P 500 به این مسئله وابسته خواهد بود که نرخ بهره کمی کاهش یابد.”

نرخ بهره پایین‌تر منجر به افزایش ارزش گذاری‌ها در گذشته شده است.

همچنین گزارشات درآمدزایی بهتر از انتظارات را زیرنظر داشته باشید، زیرا اینها می توانند سهام را از سطح هدف قیمتی عبور دهند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط