احتمال به اوج رسیدن نرخ بهره در تابستان امسال

بانک مرکزی اروپا:

نرخ بهره باید بعد از ماه مارس همچنان افزایش یابد و ممکن است در تابستان امسال به اوج نرخ بهره برسیم

تا زمانی که تورم اصلی در حال افزایش و بالا باشد، افزایش نرخ باید ادامه یابد.

به احتمال زیاد از رکود منطقه یورو جلوگیری شده است

رشد اقتصادی در سال 2023 می تواند حدود 1٪ باشد.

نرخ ها باید برای مدتی در سطح محدود کننده باقی بمانند و نباید هیچ عجله ای برای بحث در مورد کاهش وجود داشته باشد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط