احتمال تعطیلی دولت ایالات متحده در 1 اکتبر

به نقل از واشنگتن پست، دولت ایالات متحده در 1 اکتبر تعطیل می‌شود؛ مگر اینکه قانو‌ن‌گذاران هزینه‌های جاری را تمدید، یا برنامه‌ها را تا سال آینده تأمین کنند.

کاخ سفید به کنگره برای تصویب قرارداد کوتاه مدت هزینه و افزایش کمک های غذایی درخواست داده است.

کاخ سفید به کنگره برای تمدید کوتاه مدت بودجه دولتی برای جلوگیری از تعطیلی در طول مذاکرات بودجه درخواست داده است.

کاخ سفید روز پنجشنبه از کنگره خواست تا یک اقدام کوتاه مدت برای تامین مالی دولت فدرال اتخاذ کند، اقدامی که به منظور خرید زمان برای قانونگذاران برای دستیابی به یک توافق هزینه های گسترده تر و جلوگیری از تعطیلی در پایان سپتامبر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط