احتمال سقوط اقتصاد به رکود در نیمه دوم در ایالات متحده

آقای WILLIAMSON از موسسه S&P : سلامت بخش تولید ایالات متحده در ماه ژوئن تغییر شدیدی را به خود گرفت و نگرانی‌ها در مورد احتمال سقوط اقتصاد به رکود در نیمه دوم را افزایش داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط