احتمال کاهش بیشتر تولیدات نفت

به نقل از منابع، اوپک پلاس به یک توافق اولیه برای کاهش بیشتر تولیدات نفت به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

آمنه بکر، معاون دفتر انرژی اینتل: صحبت‌هایی در مورد کاهش بیشتر تولیدات وجود دارد.

مذاکرات در مورد کاهش بیشتر از یک میلیون بشکه در روز، به میزان کمک کشورهای عضو بستگی دارد.

تقریباً همه کشورهای عضو به نظر می‌رسند که با یک کاهش بیشتر موافق هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط