احتمال کاهش رتبه بیشتر برای بانک First Republic

موسسه رتبه‌بندی فیچ: یک نشانگر رتبه‌بندی احتمال بالاتر کاهش رتبه بیشتر برای بانک First Republic را بیان می‌کند

ما معتقدیم که نمایه سرمایه و نقدینگی FRC تغییر کرده است و اکنون ضعیف‌ترین رتبه را در رابطه با سایر عوامل رتبه‌بندی نشان می‌دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط