احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا در اوایل 2024

روند بازار اوراق قرضه نشان می دهد که چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تمام شده است.

در معاملات آتی در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه سپتامبر فقط 15% و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه نوامبر فقط 21% است.

اکنون طبق قیمت گذاری بازار انتظار می رود که فدرال رزرو، کاهش نرخ بهره را در اوایل سال 2024 آغاز کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط