احتمال کاهش نرخ بهره در چند ماه آینده

مدیر صندوق بین المللی پول:

پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در چند ماه آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

فدرال رزرو گفته که کار مهار تورم هنوز کاملاً انجام نشده است، اما ما فکر میکنیم که به پایان چرخه انقباضی نزدیک شده ایم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط