ارزیابی موسسه مورگان استنلی از تأثیر حمله حماس به اسرائیل بر بازارهای نفت

موسسه مورگان استنلی تأثیر حمله حماس به اسرائیل را بر بازارهای نفت ارزیابی کرده است.

این موسسه افزود: از آنجایی که نه اسرائیل و نه همسایگان مستقیم آن تولیدکنندگان بزرگ نفت نیستند، ریسک کوتاه مدت برای عرضه نفت محدود است.

با این حال، وضعیت در صورتی که درگیری به سایر کشورهای منطقه گسترش یابد، می تواند تغییر کند.

موسسه گلدمن ساکس نیز در این مورد افزوده: ما متذکر می شویم که این اتفاق هیچ تاثیری بر تولید فعلی جهانی نفت نداشته است و اینکه این امر هیچ اثر بزرگ فوری ای بر تعادل عرضه و تقاضای کوتاه مدت و ذخایر کوتاه مدت نفت که عامل اصلی قیمت نفت هستند، ندارد.

این موسسه در ادامه گفت: این حملات احتمال عادی سازی روابط این کشور با عربستان سعودی و افزایش تولیدات عربستان را در طول زمان کاهش می دهد و بنابراین پیش بینی می کنیم که قیمت نفت برنت تا ژوئن 2024 به 100 دلار برسد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط