استرس بانکی نشانه شروعی برای پایان بازار نزولی

مایکل ویلسون، استراتژیست مورگان استنلی می گوید استرس بانکی نشانه شروعی برای پایان بازار نزولی است.

با توقف سپرده‌های بانکی توسط Fed وFDIC، بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام می‌پرسند که آیا این شکل دیگری از QE است و اگر اینطور باشد این یک «ریسک» می باشد.

ما استدلال می‌کنیم که اینطور نیست، و در عوض نشان‌دهنده آغاز پایان بازار نزولی است زیرا کاهش در دسترس بودن اعتبار رشد اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد.

شاخص S&P 500 تا زمانی که صرف ریسک بازار سهام از سطح 230 فعلی به 400 نقطه پایه صعود نکند، جذاب نخواهد بود.

آخرین قسمت بازار نزولی می‌تواند خطرناک و به شدت همبستگی بالایی داشته باشد.

قیمت‌ها به‌دلیل افزایش صرف ریسک بازار سهام، که جلوگیری یا دفاع از آن در سبد سهام بسیار سخت است، به شدت کاهش می‌یابند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط