استورناراس: قبل از تعطیلات تابستانی باید دو بار نرخ بهره را کاهش دهیم

استورناراس از بانک مرکزی اروپا: قبل از تعطیلات تابستانی باید دو بار نرخ بهره را کاهش دهیم.

نباید در زمینه ریسک مارپیچ دستمزد-قیمت اغراق کرد.

ما باید به زودی کاهش نرخ بهره را آغاز کنیم.

من این استدلال را قبول ندارم که بانک مرکزی اروپا نمی تواند نرخ بهره خود را جلوتر از فدرال رزرو  کاهش دهد.

30 درصد از انقباضات گذشته هنوز در حال انجام است.

سیاست پولی نباید خیلی محدود کننده شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط