اطمینان کارفرمایان بریتانیا به پایین‌ترین حد و به زمان قرنطینه‌های ویروس کرونا بازگشته است

اطمینان کارفرمایان بریتانیا به پایین‌ترین حد و به زمان قرنطینه‌های ویروس کرونا بازگشته است. استخدام و سرمایه گذاری در سه ماه منتهی به ژوئن به کمترین میزان از مدت مشابه در سال 2020 رسید. به گفته یکی از مقامات: «این گزارش جدید به وضوح تأثیر افزایش تورم و کمبود نیروی کار را بر مشاغل سراسر کشور نشان می‌دهد. (3:52 به وقت ایران)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط