اظهارات آقای هارکر از فدرال رزرو درباره تورم

آقای هارکر از فدرال رزرو:

با در نظر نگرفتن داده‌های جدید تا اواسط سپتامبر، من معتقدم که ممکن است به نقطه‌ای رسیده باشیم که بتوانیم صبور باشیم و نرخ بهره را ثابت نگه داریم.

“هیچ شرایط محتملی را برای کاهش فوری نرخ سیاست پیش بینی نمی کنم”.

آخرین گزارش تورم PCE نشان دهنده تداوم کاهش تورم است.

پیش بینی من این است که تورم PCE خالص در پایان سال 2023 به پایین‌تر از 4 درصد، در سال 2024 به زیر 3 درصد و در سال 2025 به هدف 2 درصد کاهش می‌یابد.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را «کمی کمتر» از آنچه تاکنون مشاهده شده می بیند.

ما در تعهد خود برای بازگرداندن تورم به هدف تزلزل‌ناپذیر باقی می‌مانیم.

اقتصاد به حرکت خود ادامه می دهد.

انتظار دارم که بیکاری “کمی افزایش یابد” و با نرخ بیکاری طبیعی هماهنگ شود.

انتظار می رود تورم با یک “کاهش آهسته اما مطمئن” همراه باشد.

“من مسیر حرکت به سمت فرود نرمی که همه ما به آن امیدواریم را می بینم”.

فدرال رزرو باید برای مدتی نرخ ها را ثابت نگه دارد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط