اظهارات اداره آمار ملی انگلیس در مورد تولید ناخالص داخلی

اداره آمار ملی انگلیس (ONS): کاهش تولید ناخالص داخلی جولای بزرگترین کاهش از دسامبر 2022 است.

این اداره از اعتصابات NHS به عنوان یکی از عوامل کاهش تولید یاد می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط