اظهارات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در مورد نفت

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA):

پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 را 30000 بشکه در روز کاهش می دهد و اکنون شاهد افزایش 1.61 میلیون بشکه ای در روز نسبت به سال گذشته است.

رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2023 را بدون تغییر به میزان 1.76 میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل باقی می گذارد.

پیش بینی تولید نفت خام آمریکا در سال 2024 را به 13.09 میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط