اظهارات بانک مرکزی اروپا درباره تورم

بانک مرکزی اروپا:

تورم خدمات چسبنده تر است و به همین دلیل است که باید منتظر بمانیم.

تحول دستمزدها کلیدی است ما اطلاعات بیشتری در ماه ژوئن خواهیم داشت.

ما به آنچه در اقتصاد ایالات متحده اتفاق می افتد نگاه می کنیم، اما به داده ها وابسته هستیم نه به فدرال رزرو.

ما می توانیم مستقل از فدرال رزرو عمل کنیم.

من یک روند کاهش تورم بسیار واضح را می بینم.

در ماه ژوئن اطلاعات بیشتری خواهیم داشت.

ما به داده ها وابسته هستیم.

من خطری برای کاهش تورم به زیر 2 درصد نمی بینم.

ما نرخ ارز را هدف گذاری نمی کنیم.

ما هنوز در مورد تغییرات نرخ آتی صحبت نکرده ایم.

آماده‌ایم تا در ماه ژوئن درباره کاهش نرخ بهره بحث کنیم.

در ماه ژوئن، ما پیش بینی‌های جدید خود را خواهیم داشت و آماده گفتگو در مورد کاهش نرخ بهره خواهیم بود.

باید اطلاعات بیشتری جمع آوری کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط