اظهارات بانک مرکزی اروپا در مورد کاهش نرخ بهره

بانک مرکزی اروپا:

شرط بندی های بازار مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست ماه آوریل کمی خوش بینانه به نظر می رسد.

“اولین کاهش نرخ بهره ممکن است در اواسط سال 2024 رخ دهد.”

من رشد 2.4 درصدی را در سال 2023 و 2.5 درصدی را در سال 2024 پیش بینی می کنم.

خطرات اولیه کاهش PEPP به اعتبار بانک مرکزی اروپا لطمه می زند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط