اظهارات بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا:

سیاست پولی نباید بر اساس موقعیت مالی بانک‌ها یا سود بانک‌های مرکزی هدایت شود.

هدف ما این است که تورم را به هدف خود بازگردانیم.

بانک‌ها ارائه نرخ بهره بالاتر به پس انداز کنندگان را به تعویق می‌اندازند.

افزایش نرخ ها هم برای وام گیرندگان و هم برای پس انداز کنندگان است.

این بخشی از انتقال سیاست پولی ما است.

اگر پس‌انداز جذاب‌تر شود، مصرف‌کنندگان کمتر هزینه می‌کنند و تقاضا را کاهش می‌دهند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط