اظهارات بانک مرکزی انگلستان در خصوص سیاست پولی این کشور

بانک مرکزی انگلستان:

سیاست پولی باید آینده نگر باشد زیرا تعدیل موضع سیاست نیازمند زمان برای اجرا و ورود به اقتصاد واقعی است.

انتظار می رود که موضع محدودکننده سیاست پولی برای مدت بیشتری بر رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی تأثیر بگذارد، حتی اگر تعدیل از هم اکنون آغاز شود.

شواهد نشان می‌دهد انقباض بیش از حد سیاست پولی عاقلانه نیست، چرا که این امر می‌تواند به رکود اقتصادی و آسیب به ظرفیت عرضه منجر شود.

چشم انداز تورم کل ناهموار است، اما نزولی به نظر می رسد.

مصرف در بریتانیا در مقایسه با ناحیه یورو و ایالات متحده، زیر سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است.

ما تا رسیدن به یک برآورد دقیق از مکان قرار گرفتن نرخ بهره در میان‌مدت راه زیادی در پیش داریم.

تحولات قیمت به شدت نشان می دهد که تورم در مسیر رسیدن به هدف ما در میان مدت، به طور پایدار است.

انتظار برای کاهش شدید شاخص‌های عقب‌مانده رشد قیمت نسبی داخلی قبل از کاهش نرخ‌ها، هزینه بهبودهای قبلی در استانداردهای زندگی را به همراه دارد.

خدمات معیار خوبی برای تورم داخلی نیستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط