اظهارات بانک مرکزی بریتانیا در مورد تورم این کشور

بانک مرکزی بریتانیا: مهم است که تورم بریتانیا را به هدف بازگردانیم.

بریتانیا شاهد افزایش بیکاری نبوده است.

درآمد خانوارهای بریتانیا در ماه های اخیر افزایش یافته است.

این عوامل تاثیر نرخ های بالاتر را کاهش می دهند.

آشفتگی کمتری در بازار بدهی خانوار و وام مسکن وجود دارد.

رویدادهای غم انگیز در خاورمیانه هنوز تأثیر اقتصادی زیادی نداشته است، ما از نزدیک آن را دنبال می کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط