اظهارات جی پی مورگان در مورد علائم هشدار دهنده سهام

جی پی مورگان در مورد علائم هشدار دهنده سهام به دلیل متوقف شدن فرآیند کاهش تورم و افزایش خطرات می گوید.

موسسه JPM ریسک های بیشتری را برای ژئوپلیتیک و تورم می بیند.

مارکو کولانوویچ، استراتژیست سهام جی پی مورگان، در یادداشتی، بار دیگر بر روی ریسک های منفی‌های سهام بررسی می کند:

با متوقف شدن فرآیند کاهش تورم، این قضیه احتمالاً در طول نیمه اول سال 2024 به چالش کشیده می شود.

با توجه به تخصیص نقدی ضمنی کم و تمایل فروش پایین، سهام در موقعیت اشباع خرید به نظر می رسد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک افزایش می‌یابد تا هم ریسک گریزی و هم  تقویت تورم را از طریق افزایش هزینه های حمل و نقل هدایت کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط