اظهارات خانم بومن از فدرال رزرو در مورد تورم

خانم بومن از فدرال رزرو: من قصد دارم داده ها را از نزدیک تماشا کنم تا مسیر سیاست گذاری مناسب را ارزیابی کنم.

من ریسک تورم را ناشی از مصرف بیشتر خدمات می بینم.

این کاملاً ممکن است که نرخ سیاست فدرال رزرو باید نسبت به قبل از همه گیری در سطح بالاتری باشد تا رسیدن به تورم پایین و پایدار را تقویت کند.

مشخص نیست که آیا پیشرفت های بیشتر در سمت عرضه، تورم را مهار می کند یا خیر.

ریسک قیمت انرژی ممکن است به بهبود تورم لطمه بزند.

سرمایه گذاری تشویق شده در زمینه تراشه ها و اقدامات در زمینه کاهش تورم می تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد، همچنین ممکن است فشارهای تورمی را افزایش دهد.

کاملاً ممکن است که نرخ بهره فدرال رزرو در سطح بالاتری نسبت به قبل از همه‌گیری بماند تا تورم را به سطوح پایین و پایدار برساند.

اگر کاهش تورم متوقف شود، من طرفدار افزایش نرخ‌های بهره هستم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط