اظهارات خانم دالی از فدرال رزرو درباره کاهش تورم

خانم دالی از فدرال رزرو:

تورم هنوز بالاست و ما کار بیشتری برای انجام دادن داریم.

کاهش تورم کالاها یک پیروزی آسان بوده است و عمدتاً به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیست.

به تازگی شاهد بهبود تورم خدمات غیرمسکن هستیم که نیاز به آن بیشتر است.

سیاست فدرال رزرو به تعادل بهتر عرضه و تقاضا کمک می کند.

در آینده ممکن است نرخ اسمی خنثی به 2.5٪ الی 3٪ برسد.

نرمال جدید ممکن است کمی متفاوت باشد، اما احتمالاً تنظیم مجدد عظیمی نخواهد بود.

من بازارها را مدیریت نمی کنم، آنها را برای کسب اطلاعات تماشا می کنم.

اگر بازده اوراق قرضه کم باشد، این می تواند معادل افزایش نرخ دیگری باشد.

ریسک ها برای اقتصاد متعادل تر است.

ما باید تورم را کاهش دهیم تا اقتصاد را به طور کامل متعادل کنیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط