اظهارات خانم مستر از فدرال رزرو در مورد تورم

خانم مستر از فدرال رزرو:

امسال به هدف 2 درصدی تورم نخواهیم رسید.

داده‌های تورم امروز دیدگاه من را در مورد اینکه فدرال رزرو در چه جایی قرار دارد، تغییر نمی‌دهد و به ما می‌گوید که باید کارهای بیشتری انجام دهیم.

به عنوان یک نکته قابل توجه، تورم کاهش یافته، اما بازار کار سالم مانده است.

من پیش‌بینی می‌کنم در سال جاری شاهد کاهش تورم باشیم.

فدرال رزرو در موقعیت خوبی برای ارزیابی شرایط است.

ما نمی‌خواهیم شاهد توقف کاهش تورم باشیم.

باید شاهد ادامه کاهش فشار قیمت مسکن و کالاها باشیم.

بازار کار مثل قبل فشرده نیست و امسال وظایف دوگانه ما باید به تعادل بهتری برسد.

شرکت‌ها می‌گویند که قدرت قیمت‌گذاری‌شان کم شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط