اظهارات خانم مستر از فدرال رزرو

خانم مستر از فدرال رزرو:

سیاست پولی شرایط مالی را منقبض تر کرده است.

رسیدن تورم به 2 درصد زمان می برد، اما بانک مرکزی این کار را انجام خواهد داد.

سیاست پولی در مکان خوبی است، بانک مرکزی ایالات متحده زمان دارد تا داده های ورودی را بررسی کند.

باید بر ارزش بازار ترازنامه های بانکی، مقررات بیشتری متمرکز شود.

برای کمک به بانک‌ها در ایجاد پشتیبان های سرمایه، باید مجددا تست‌های استرس طراحی شوند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط