اظهارات رئیس بانک مرکزی استرالیا درباره تورم

رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA):

اوضاع در حال بهبود است و همه چیز در مسیر درستی در حال حرکت است، اما برای اعلام پیروزی بر تورم خیلی زود است.

هیئت مدیره RBA آگاه است که نرخ های بهره به طور قابل توجهی در یک دوره زمانی کوتاه افزایش یافته است و تاخیرهایی در اجرای سیاست وجود دارد.

هیئت مدیره RBA در تعهد خود برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف 2 تا 3 درصد ثابت قدم است.

ما انتظار داریم که اشتغال همچنان به رشد خود ادامه دهد، اما کمتر از نرخ رشد نیروی کار.

دلگرم کننده است که داده های اخیر با بازگشت تورم به هدف طی دو سال آینده مطابقت دارد.

سیاست پولی محدودکننده است و بانک درصدد دستیابی به تعادل بهتری از عرضه و تقاضا است.

پیش‌بینی اصلی RBA این است که تورم تا پایان سال آینده تقریباً 3.25% باشد و تا اواخر سال 2025 به محدوده هدف 2 الی 3 درصد بازگردد.

برای تضمین بازگشت تورم به هدف در یک چارچوب زمانی معقول، ممکن است به تشدید بیشتر سیاست پولی نیاز باشد.

آخرین داده ها نشان می دهد که بازار کار تا حدودی کاهش یافته است.

اقتصاد استرالیا در حال حاضر دوره‌ای از رشد پایین‌تر از روند را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود این روند برای مدتی ادامه یابد.

سناریوی مرکزی بانک این است که رشد اقتصادی تا پایان سال قبل از افزایش تدریجی به حدود 2.25 درصد برسد و تا پایان سال 2025 در حد متوسط باقی بماند.

سیاست پولی محدود کننده به نظر می رسد.

ممکن است به تشدید بیشتر سیاست پولی نیاز باشد.

انتظار می رود سرمایه گذاری مسکن پس از مشکلات اخیر در آن بخش، در سال آینده، دوباره افزایش یابد.

این ریسک وجود دارد که تورم قیمت خدمات ممکن است بالا بماند و دوره تورم بالاتر از هدف طولانی شود.

هیئت مدیره به دنبال ایجاد یک مسیر معتبر برای بازگشت به هدف تورم در چند سال آینده است تا از تغییر مخرب در انتظارات تورمی جلوگیری کند.

بدترین شرایط برای تورم تمام شده است و حالا در مکان معقولی برای بازگشت تورم به هدف قرار داریم.

قابل درک است که جامعه فکر می کند اکنون به اوج نرخ ها رسیده ایم یا به آن نزدیک هستیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط