اظهارات رئیس بانک مرکزی کانادا درخصوص اقتصاد کانادا

آقای مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا:

ممکن است نوساناتی در بازارهای جهانی رخ دهد، زیرا انتظارات در مورد دامنه و زمان کاهش نرخ ها تغییر می کند.

سیستم مالی کانادا همچنان مقاوم است.

برخی از شاخص های استرس مالی افزایش یافته است.

به نظر می رسد ارزیابی برخی از دارایی های مالی طولانی شده است.

تطبیق و آمادگی موسسات مالی با بالا رفتن نرخ بهره و احتمالات بحران‌های مالی، هنوز به طور کامل مشاهده نشده است و این موضوع می‌تواند ثبات مالی را با ریسک مواجه سازد.

افزایش ورشکستگی مشاغل کوچک پیامدهای بزرگی برای کل اقتصاد نخواهد داشت.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط