اظهارات رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول

رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول:

هنگامی که فدرال رزرو در مورد صعود مجدد در زمینه نرخ بهره یا ثابت نگه داشتن آن تصمیم بگیرد، با دقت عمل خواهد کرد.

عدم قطعیت اقتصادی خواستار سیاست گذاری پولی «چابک» است.

ما آماده هستیم تا در صورت لزوم نرخ ها را بیشتر افزایش دهیم.

ما قصد داریم نرخ ها را در سطح محدود نگه داریم تا زمانی که تورم به طور پایدار به 2 درصد کاهش یابد.

فدرال رزرو بر اساس داده ها، برای حرکت های بعدی نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت.

سیاست محدودکننده را تا زمانی که تورم به طور پایدار کاهش یابد، حفظ می کنیم.

در مورد اینکه آیا دوباره نرخ ها را افزایش میدهیم یا خیر، به دقت ادامه خواهیم داد.

رشد مداوم بالاتر از روند می تواند ضامن انقباض باشد.

پیش بینی میکنم تورم PCE ژوئیه رقم 3.3٪ و CORE PCE در 4.3٪ منتشر شود.

علائم سرد نشدن بازار کار همچنین می تواند اقدامات بیشتر فدرال رزرو را تضمین کند.

همچنین کاهش تورم به بازارهای کار نرمتر نیاز دارد.

شواهدی را می بینم که تورم اثرگذاری بیشتری بر روی بازارهای کار داشته باشد.

بازگشت تورم به 2 درصد به احتمال زیاد به رشد پایین تر از روند نیاز دارد.

ما آماده ایم در صورت مناسب بودن، نرخ ها را به میزان بیشتر افزایش دهیم.

ما قصد داریم تا زمانی که تورم مطمئن به طور پایدار تا 2 درصد کاهش یابد، نرخ ها را در سطح محدود نگه داریم.

فدرال رزرو به این نکته توجه دارد که سیاست پولی از هر دو طرف با ریسک هایی روبرو است.

ما به پیشرفت بیشتری در مورد تورم خدمات غیر مسکن نیاز داریم.

سیاست محدود کننده است، اما فدرال رزرو نمی تواند مطمئن باشد که سطح نرخ خنثی چقدر است.

ما به پیشرفت پایدار در مورد تورم کالاها نیاز داریم.

ما در موقعیتی هستیم که باید با دقت پیش برویم.

ما در مورد اینکه آیا دوباره نرخ ها را افزایش دهیم یا نه، با احتیاط ادامه خواهیم داد.

احتمال افزایش نرخ بهره در ماه های نوامبر و دسامبر پس از سخنرانی پاول فدرال رزرو، اندکی کاهش یافته است (احتمال افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در جلسه سپتامبر به 20% و برای ماه نوامبر به 53% رسیده است).

آخرین مطالب

مطالب مرتبط