اظهارات رن از بانک مرکزی اروپا در مورد کاهش نرخ بهره

رن از بانک مرکزی اروپا: در جلسه هفته گذشته شورای حکام بانک مرکزی اروپا، بحث کاهش سیاست‌های پولی محدودکننده را آغاز کردیم که چه زمانی برای کاهش نرخ بهره مناسب است.

ما بحث کاهش نرخ را آغاز کرده ایم.

بحث مربوط به زمان مناسب برای شروع کاهش نرخ بهره است.

اگر تورم به کاهش خود ادامه دهد و طبق برآورد ما به طور پایدار به سمت هدف کاهش یابد، می‌توانیم به آرامی قدم خود را از روی پدال ترمز سیاست پولی کاهش دهیم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط